شو روزانه رسانه های اصلاحات برای دور کردن مردم از مطالبات اصلی! از کنسرت تا..
علی علیزاده کارشناس مسایل سیاسی در رابطه با انحراف روزانه افکار عمومی از دغدغه های اصلی به کنسرت و رقص و ورود بانوان به ورزشگاه و... توسط رسانه های بیشمار دولت، سخن گفت......
تعداد بازديد : 109
برچسب ها : , , , , , , ,