چرا در ایران عده ای دلواپس و تندرو و افراطی خوانده میشوند؟ آیا تندروی بد است؟

همان طور که میدانید منتقدان دولت توسط رسانه های بیکرانه ندروی, دلواپسی و افراطی گری متهم میشوند....


تعداد بازديد : 93
برچسب ها : , , , , , ,